Меню Закрыть

КЕЛЕЧЕККЕ ЖОЛ КӨРСӨТКӨН ОКУУ ЖАЙ

Нарын педагогикалык колледжинде сентябрь айынан баштап, алдын ала жүргүзүлгөн талдоонун негизинде стратегиялык өнүгүү мерчеми бекитилди. Стратегиялык өнүгүү мерчеминде окуу жай үчүн алдыда аткарыла турган пландар…