Меню Закрыть

Нарын педагогикалык колледжин тандоо менен, Сиз келечекке ишенимдүү кадамдарды жасайсыз!!!

Урматтуу абитуриент! 

 • Нарын педагогикалык колледжи 2023-2024 окуу жылына төмөнкү адистиктер боюнча абитуриенттерди кабыл алат:
 • 050709 -Башталгыч  класстарда окутуу  Квалификациясы: Башталгыч класстын мугалими 

 • 050704- Мектепке чейинки билим беруу   Квалификациясы: Мектепке чейинки балдарды тарбиялоочу

 • 050721– Дене тарбия                                   Квалификациясы: Дене тарбия жана спорт мугалими

 • 230109-Автоматташтырылган системаларды жана эсептѳѳ техникаларын  программалык камсыздоо. Квалификациясы : Техник –программист

 • 270701-Колдонмо информатика                  Квалификациясы : Техник

 • 050503-Технология Квалификациясы:Эмгек мугалими 

 • 071402-Социалдык  маданий ишмердүүлүк жана элдик кѳркѳм  чыгармачылык                   Квалификациясы : Чыгармачылык  топтун жетекчиси

 • 050711-Социалдык  педагогика   Квалификациясы:Соцпедагог

 • Башталгыч жана орто кесиптик  билим берүү тармгында окутуучуларды педагогикалык багытта кайра даярдоо   Квалификациясы : Педагог

 • Нарын педагогикалык колледжи 2023-2024 окуу жылына төмөнкү адистиктер боюнча абитуриенттерди кабыл алат:
 • 050709 -Башталгыч  класстарда окутуу  Квалификациясы: Башталгыч класстын мугалими 

 • 050704- Мектепке чейинки билим беруу   Квалификациясы: Мектепке чейинки балдарды тарбиялоочу

 • 050721– Дене тарбия                                   Квалификациясы: Дене тарбия жана спорт мугалими

 • 230109-Автоматташтырылган системаларды жана эсептѳѳ техникаларын  программалык камсыздоо. Квалификациясы : Техник –программист

 • 270701-Колдонмо информатика                  Квалификациясы : Техник

 • 050503-Технология Квалификациясы:Эмгек мугалими 

 • 071402-Социалдык  маданий ишмердүүлүк жана элдик кѳркѳм  чыгармачылык                   Квалификациясы : Чыгармачылык  топтун жетекчиси

 • 050711-Социалдык  педагогика   Квалификациясы:Соцпедагог

 • Башталгыч жана орто кесиптик  билим берүү тармгында окутуучуларды педагогикалык багытта кайра даярдоо   Квалификациясы : Педагог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Окуу контракттык жана бюджеттик негизде кабыл алынат!

Окуу мөөнөтү:  9класстын базасында 2 жыл 10 ай, 11 класстын базасында 1 жыл 10 ай

Контракттын өлчөмү:   9кл —  14000 сом;  11кл — 16000 сом;

Сырттан окуу: 16000 сом.                                                      Кошумча кесиптик кайра даярдоо: Окуу мөөнөтү: 6 — ай