Меню Закрыть

 

Султаналиева Гулнура Дамирбековна

Так илимдер циклдык комиссиясынын жетекчиси

 

 

 

ϴзү жɵнүндɵ маалымат

Туулган  жылы: 08.01.1982

 

 

Улуту: Кыргыз

Үй-бүлɵɵлүк абалы: үй-бүлɵɵлү,үч баласы бар

Билими: 2002-2007жж. Жогорку.С.Нааматов  атындагы НМУ. Физика
Иш тажрыйбасы: 2010ж сентябрынан тартып К.Мамбетакунов атындагы Нарын педагогикалык колледжи-физика мугалими
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификаттар:

1.      14.11.2018г «Построение системы внутреннего обеспечения качества профессионального учебного заведения» ААОПО  НМУ

 

 

2.      12.05.2018г Эксперт «Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования» НМУ

3.       12.05.2018г «Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования» НМУ

4.      21.12.2017г  «Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования»   НМУ

5.      2018ж «Билим берүү мекемелеринин кɵз карандысыз аккредитациясынын  талаптары» НМУ

6.       2015г «Подход стартовых экспериментов, SEA 2» НПУ

7.      2015г «Активные формы обучения» 36ч НПК

8.      2015г «Генерирование  социальных идей»   АГА ХАН  Нарын

9.      2015г «Менторство как форма организации педагогической практики»

10.  2014г «Подход стартовых экспериментов, SEA»

11.  2014г. Свидетельство. «Вопросы Устойчивого развития,  энергоэффективности и экологической безопасности в системе школьного и внеклассного обучения» г.Нарын

12.  2012ж «Кураторлук  ишмердүүлүк» НМУ

13.  2011ж. «Окутуунун инновациялык методдору» НМУ

14.  2011г. «Активные формы обучения  а начальных классах» НПК

 

 

 

 

Сыйлыктары:

1.      2018-ж. «Ардак грамота» Нарын шаардык мэриясынын жана Нарын шаардык кеӊешинин. Нарын ш.

 

 

2.      2013-ж. 8-март Аялдардын майрамына карата  жана ак эмгеги үчүн   Ардак грамота  НМУ

3.      2013-ж. Спорттук ишке активдүү катышкандыгы үчүн Грамота. НПК

4.      2012-ж. Окуу процессине кɵрүнүктүү салым кошкондугу үчүн Грамота  НПК.

5.      2011-ж. Ишиндеги ийгилиги жана аттестациянын жыйынтыгы үчүн Грамота. НПК

Компьютердик тажрыйбасы: Windows Microsoft ,Excel, Internet Explorer.
 

 

 

Тил билүүсү:

Кыргыз тили –эне тил

 

 

Орус тили-жакшы

ϴздүк сапаттары: Жоопкерчиликтүү, коммуникабелдүү. пунктуалдуу. чечкиндүү