Аккредитация

2018-жылдын декабрь айында Көз карандысыз аккредитация агенствосу тарабынан  НКББП 6 программасы  5-жылдык мөөнөткө аккредитациядан өткөн.

  1. 050709 Башталгыч класстарда окутуу     
  2. 050720 Дене тарбия
  3. 050704 Мектепке чейинки билим берүү 
  4. 710300 Прикладдык информатика
  5. 032002 -Социалдык педагогика
  6. 032002 -Социалдык-маданий ишмердүүлүк