Коомдук гуманитардык цикли

  

Чоробаева Назима Жоомартовна

Туулган  жылы:          02.07.1977

Улуту:                           кыргыз

үй бүлөөлүк абалы:    үй-бүлөлүү, эки кыздын энеси

Билими :

 • 1997-2001-ж.ж. С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети, Тил илимдер факультети, адистиги “Англис тили жана адабияты ” мугалими
 • 2013-2015-ж.ж. И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университети, Педагогика институту“Психология ” багыты

Иш тажрыйбасы:

 • 2001-2004-ж.ж. К. Жакыпов атындагы орто мектеби, Англис тили мугалими (Нарын шаары)
 • 2004-жылдан тартып К. Мамбетакунов атындагы педагогикалык окуу жайы, англис тили мугалими
 • 2014-жылдан К. Мамбетакунов атындагы Нарын педагогикалык колледжи, психология сабагынан окутуучу

Сыйлыктары:

 • Нарын шаардык билим берүү бөлүмүнүн грамотасы (Нарын шаары 2003-ж.)
 • Нарын облустук билим берүү башкармалыгынын ардак грамотасы (Нарын шаары 2003-ж.)
 • К. Мамбетакунов атындагы Нарын педагогикалык окуу жайынын грамотасы (Нарын шаары 2010-ж.)
 • К. Мамбетакунов атындагы Нарын педагогикалык окуу жайынын грамотасы (Нарын шаары 2011-ж.)
 • К. Мамбетакунов атындагы Нарын педагогикалык окуу жайынын грамотасы (Нарын шаары 2012-ж.)
 • С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин ардак грамотасы (Нарын шаары 2012-ж)
 • Ош гуманитардык –педагогикалык институтунун “Жанылануу кадамы” долбоорунун “Педагогикалык инновация, усулдук идея” жарманкесинин грамотасы. (Ош шаары 2012-ж.)
 • 2014-ж. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин “Ардак грамотасы”
 • 2015-ж. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн “Ардак грамотасы”

Сертификаттар:

 • С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Америка кызматташтыгынын симпозиумунун сертификаты. (Нарын шаары 2011-ж.)
 • Борбордук Азия университетинин “Агахандын адам таануу” проектисинин сертификаты. (Бишкек шаары 2011-ж)
 • Германиядагы эл аралык кызматташтык коомунун “Окутуунун активдуу формалары” семинарынын сертификаты. (Бишкек шаары 2011-ж.)
 • С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин “Кыргыз Республикасында жогорку кесиптик билим берүүнүн эки деӊгээлдүү түзүмү” боюнча билимин жогорулатуу курсунун сертификаты. (Нарын шаары 2012-ж.)
 • С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин “Жылдын мыкты окутуучусу” наминациясынын сертификаты (Нарын шаары 2013-ж.)
 • Ж. Баласагын атындагы КУУнун педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институтунун “Crtftive ways of teaching english” курсунун сертификаты (Бишкек шаары 2014-ж)
 • М.Р. Рахимова атындагы квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институтунун “Методология, дисциплиналарды окутуу сапатын жогорулатуунун инновациялык технологиялары” боюнча билимин жогорулатуу курсунун сертификаты (Бишкек шаары 2018-ж).
 • Агенство по аккредитации образовательных программ и организаций. “Построение системы внутреннего обеспечения качества профессионального учебного заведения”. 13.11.2018.

Тил билуусу:

Кыргыз тили  — эне тил, Орус тили – эркин, Англис тили — эркин

Компьютердик тажрыйбасы:

Microsoft Office, Internet Explorer

Иш билгилиги:

Жоопкерчиликтуу, пунктуалдуу, коммуникабелдуу, чечкиндуу