Жетекчилик

    • Директор
    • Окуу бөлүм башчысы
    • Тарбия иштери боюнча директордун орун басары