Адистиктер

К.Мамбетакунов атындагы Нарын педагогикалык колледжи төмөнкү адистиктерди окутуп келет:

  •  «Башталгыч класстын мугалими»

  • «Мектепке чейинки билим берүү»

  • «Дене тарбия мугалими»

  • «Колдонмо информатика»

  • «Башталгыч класстарда англис тилин  окутуу»

  • «Социалдык педагогика»

  • «Социалдык маданий ишмердүүлүк»

  • «Технология»

  • «Автоматташтырылган системаларды жана эсептоо техникаларын программалык камсыздоо» 
  • «Башталгыч жана орто кесиптик  билим берүү тармгында окутуучуларды педагогикалык багытта кайра даярдоо»