Педагогикалык практика боюнча инспектор

Бекжан кызы Чолпон

К.Мамбетакунов атындагы Нарын педагогикалык колледжинин педагогикалык практика боюнча инспектору