Меню Закрыть

ӨНҮГҮҮНҮН АЧКЫЧЫ ӨНӨКТӨШТҮК

Колледждер ортосундагы академиялык мобилдүүлүктү жакшыртуу максатында уюштурулган иш сапарда Нарын педагогикалык колледжинин окутуучусу М.Дүйшеева И.Арабаев атындагы КМУнун гуманитардык-педагогикалык колледжинин «Мектепке чейинки билим берүү» адистигинин студенттерине конок лекция өттү.
«STEAM» билим берүү методикасын колдонуп, студенттерге практикалык сабак уюштуруп берди.
,,STEAM» билим берүүнүн натыйжалары: чыгармачыл ой жүгүртүүнүн түрүн өнүктүрүүгө, балдар өзүлөрүнүн сүйүктүү иш-аракетин аң-сезимдүү тандап алуусуна шарт түзүүгө, коомдо ар тараптуу билим, хобби ж.б. ээ болгон жаңы муундун калыптанышына даярдоо экендиги тууралуу студенттер менен кенен ой бөлүштү.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *