Меню Закрыть

Нарын педагогикалык колледжин тандоо менен, Сиз келечекке ишенимдүү кадамдарды жасайсыз!!!

Урматтуу абитуриент! 

  • Нарын педагогикалык колледжи 2023-2024 окуу жылына төмөнкү адистиктер боюнча абитуриенттерди кабыл алат:
  • 050709 -Башталгыч  класстарда окутуу  Квалификациясы: Башталгыч класстын мугалими 

  • 050704- Мектепке чейинки билим беруу   Квалификациясы: Мектепке чейинки балдарды тарбиялоочу

  • 050721– Дене тарбия                                   Квалификациясы: Дене тарбия жана спорт мугалими

  • 230109-Автоматташтырылган системаларды жана эсептѳѳ техникаларын  программалык камсыздоо. Квалификациясы : Техник –программист

  • 270701-Колдонмо информатика                  Квалификациясы : Техник

  • 050503-Технология Квалификациясы:Эмгек мугалими 

  • 071402-Социалдык  маданий ишмердүүлүк жана элдик кѳркѳм  чыгармачылык                   Квалификациясы : Чыгармачылык  топтун жетекчиси

  • 050711-Социалдык  педагогика   Квалификациясы:Соцпедагог

  • Башталгыч жана орто кесиптик  билим берүү тармгында окутуучуларды педагогикалык багытта кайра даярдоо   Квалификациясы : Педагог

Окуу контракттык жана бюджеттик негизде кабыл алынат!

Окуу мөөнөтү:  9класстын базасында 2 жыл 10 ай,                                        11 класстын базасында 1 жыл 10 ай

Контракттын өлчөмү:   9кл —  14000 сом;                                                                            11кл — 16000 сом;

Сырттан окуу: 16000 сом.       

Кошумча кесиптик кайра даярдоо: Окуу мөөнөтү: 6 — ай