Меню Закрыть


Иш берүүчүлөр кеңешинин кезектеги отуруму

Учурдагы кырдаалга жараша практиканын жүрүшү боюнча иш берүүчүлөр менен жолугушуу болуп, студенттердин практикаларын онлайн түрүндө болсо да  өтөө боюнча кезектеги отурум болуп өттү. 


Иш берүүчүлөр кеңешинин кезектеги отуруму

Учурдагы пландарынын жүзөгө ашуусуна, билим берүү максаттарынын  жана окуу натыйжаларынын жыйынтыктарына  мониторинг жүргүзүү, анализ берүү максатында  иш берүүчүлөр Кеңеши түзүлгөн.
Кеңеш тарабынан дагы НПКнын пландарынын аткарылышына анализ берилип, тиешелүү жерлерине өзгөртүүлөрдү,  түзөтүүлөрдү  киргиз
үүгө, сунуштар берилип турат.
Билим берүү сапатын анализдөөгө жана аларды ишке ашыруунун натыйжалуулугу үчүн иш берүүчүлөрдүн Кеңеши 
өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт.
Кеңештин жыйындарында билим берүү сапатын  жакшыртуу  жолдору каралып, көптөгөн маселелер  чечилет.

Иш берүүчүлөр окуу жайдын аккредитациядан өткөндөн кийинки абалы менен таанышуусу