Келишимдер

№2-Чебурашка-балдар-бакчасы

№ 15 Бактылуу балалык бала бакчасы

№18 Ак Дил бала бакчасы

Кыргызтелеком ААК

Социалдык онугуу башкармалыгы

Ж.Шералиев атындагы музыкалык мектебинин актовый залына иш чараларды откоруу боюнча

Э.Ибраев орто мектебине спорттук оюндарды откоруу боюнча

№10 Ж.Чолпонбаева орто мектеби

№ 1 Т.Сатылганов-орто-мектеби

Чебурашка-балдар-бакчасы

№4-Э.Ибраев-орто-мектеби

№5 К.Жакыпов-орто-мектеби

№7 М.Сыдыков-орто-мектеби

№9-А.Сыдыкоа-орто-мектеби

№16-Ыйман-балдар-бакчасы

№17-Ынтымак-балдар-бакчасы

Ж.Шералиев-атындагы-Балдар-искусство-мектеби

Нарын шаардык эмгек жана социалдык онугуу башкармалыгы

УГНС Нарын шаары