Практика

2020-2021 окуу жылынын 1-семестрдеги практиканын жүрүшү боюнча маалымат.

           Азыркы кырдаалга байланыштуу окуу процесси өлкөбүздө онлайн түрүндө жүрүп жаткандыктан,  студенттер өздөрүнүн жашаган жеринен Нарын шаарында, айылдарда, райондордо практикаларын өтөп жатышат.

Жалпы 12 группа практикага чыгып жатышат. Башталгыч класстын мугалими адистигинен  4 группа, мектепке чейинки билим берүүдөн 2 группа, колдонмо информатика адистигинен 2 группа жана дене тарбия адистигинен 2 группа. Башталгыч класстын мугалими кошумча англис тили идистигинен 2 группа чыгып жатышат.

Студенттер практикаларын онлайн түрүндө да өтөп жатышат.  Ал эми мектептерде 1-класстар оффлайн режимде окуп жаткандыктан 1-класска бөлүнгөн студенттер практикаларын мектептерге барып өтөп жатышат.


Студенттер практика учурунда